TERM & CONDITION

TERM & CONDITION
ข้อกําหนดและเงื่อนไข

1. Twenty Eight ได้ทำการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าเรียบร้อยแล้ว หากท่านได้รับสินค้าที่ไม่ตรงตามสั่งหรือท่านพบความไม่สมบูรณ์ของสินค้าสามารถคืนสินค้าได้ทันที
2. หลังจากลูกค้าสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว Twenty Eight จะเก็บสินค้าไว้และหากลูกค้าไม่ได้ทำการแจ้งโอนเงินในเวลา 3 วัน จะถือว่าท่านได้สละสิทธิ์
3. สินค้าจะถูกจัดส่งในวันถัดไปหลังจากสั่งซื้อ ไม่นับรวมวันอาทิตย์ ใช้เวลาส่ง 3-5 วัน
4. Twenty Eight จะแจ้งให้ลูกค้า ทราบทางอีเมลของท่าน เมื่อการสั่งซื้อและการโอนเงินค่าสินค้าและส่งหลักฐานการชำระเงิน มาที่อีเมล contact@walking28.com และเราจะส่งเลขแจ้งการติดตามสินค้าให้ท่าน และท่านสามารถติดตามสถานะพัสดุได้ทางเว็บไซต์ไปรษณีย์ไทย track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx
5. สินค้าจะจัดส่งฟรีภายในประเทศไทยเท่านั้น
6. สินค้าที่จัดส่งไปยังที่อยู่ที่ไม่ใช่ประเทศไทย ลูกค้าเป็นผู้ออกค่าขนส่งสินค้า ค่าดำเนินการต่างๆ ค่าศุลกากรรวมถึงภาษีที่เกิดขึ้นปลายทางทั้งหมด ซึ่งเราจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากสินค้าได้ออกจากไปรษณีย์เขตของเราแล้ว
7. หากไม่ได้รับสินค้าภายใน 3-5 วันสามารถแจ้งกลับมาที่ Twenty Eight จะรีบดำเนินการติดตามทันที
8. ภาพและสีอาจมีความแตกต่างจากสินค้าได้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และการตั้งค่าหน้าจอ
9. การโอนเงินและชำระเงินค่าสินค้าเสร็จสมบูรณ์ เมื่อทาง Twenty Eight ได้รับเงินแล้วเท่านั้น
10. ทาง Twenty Eight จะส่งสินค้าตามข้อมูลที่อยู่และชื่อผู้รับที่ลูกค้าให้มา กรณีที่มีการส่งสินค้าไปตามที่อยู่ที่ลูกค้าให้ผิดไว้ แล้วลูกค้าไม่ได้รับ ทาง Twenty Eight จะไม่ชดเชยค่าสินค้าและค่าขนส่งให้ใหม่ ยกเว้นในกรณีที่ความผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นจากทางเรา

ขั้นตอนการคืนสินค้า

1. ติดต่อทางโทรศัพท์ 087-711-6220 หรือที่ email มาที่ contact@walking28.com พร้อมรายละเอียดสินค้าและเหตุผลที่จะคืนสินค้า
2. แจ้งการคืนภายใน 5 วันหลังจากเซ็นต์รับสินค้า
3. ส่งสินค้ากลับ ตามที่อยู่ บริษัท ลักซ์ 28 จำกัด 55/538 หมู่บ้านปาริชาต หมู่5 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 ภายใน 15 วัน หลังจากการเซนต์รับสินค้า
4. ใช้ใบธุรกิจตอบรับที่แนบมาในกล่องติดกล่องเดิมกลับมา นำพัสดุไปส่งที่ไปรษณีย์ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
5. แจ้ง Tracking number กลับมาที่เรา ที่เบอร์ 087-711-6220 หรือ อีเมลมาที่ contact@walking28.com

เงื่อนไขการคืนสินค้า

คืนสินค้าได้ในกรณีสินค้าอยู่สภาพที่ไม่สมบรูณ์และสามารถเปลี่ยนไซส์ของรองเท้าได้ในกรณีที่ไซส์ไม่ตรงกับขนาดเท้าของลูกค้า

ขอสงวนสิทธิ์การคืนอื่นๆ ทุกกรณี

1. สินค้าต้องไม่ผ่านการใช้งานใดๆ ทั้งสิ้น
2. รองเท้าต้องอยู๋ในสภาพที่สมบรูณ์พร้อมกล่อง
3. รับคืนสินค้าภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีการเซ็นต์รับสินค้า ปลายทางโดยนับตามวันเวลาที่ระบุจากไปรษณีย์
4. กรณีที่สินค้าหมด ทางเรายินดี คืนเงินค่าสินค้าเต็มจำนวน
5. เมื่อทางเราได้รับสินค้าและตรวจสอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว จะทำการคืนค่าสินค้าเต็มจำนวนกลับไปตามเลขที่บัญชีที่ท่านให้ไว้ในใบคืนสินค้าภายใน 10 วันทำการ
*เงื่อนไขทั้งหมดในการคืนสินค้า การตัดสินจากทาง Twenty Eight ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

Twenty Eight ถือว่าการได้รับ การสั่งซื้อและการยืนยันการสั่งสินค้า นั้น ท่านได้ยอมรับ ทั้งเงื่อนไขการให้บริการ การสั่งซื้อสินค้า การคืนสินค้า เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การรับประกันสินค้า

Twenty Eight ได้ทำการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าเรียบร้อยแล้ว หากท่านได้รับสินค้าที่ไม่ตรงตามสั่งหรือท่านพบความไม่สมบูรณ์ของสินค้าสามารถคืนสินค้าได้ทันที โดยมีระยะเวลารับประกันเพื่อส่งคืนภายใน 30 วัน โดยสินค้าสินค้าต้องไม่ผ่านการใช้งานใดๆ ทั้งสิ้น