OUR BRAND

OUR BRAND

28 (ทเวนตี้-เอท) ให้ความสําคัญกับ
การสวมใส่รองเท้าเป็นอันดับหนึ่ง
เราจึงใส่ใจกับการเลือกสรรวัสดุคุณภาพสูง
มาตัดเย็บอย่างประณีตออกมาเป็น
รองเท้า ทเวนตี้-เอท ที่มีความนิ่ม
เบา ใส่สบาย ด้วยรูปทรงเรียบง่าย
และคล่องตัว ให้คุณก้าวเดินอย่างสบาย
พร้อมสนุกในทุกกิจกรรม